Сравни
0 Количка
Всички категории

Категории

Връщане и замяна

 • Връщане и замяна 
  1. При доставка на поръчаната стока от куриерската фирма, Клиента  се задължава да прегледа внимателно стоката и да откаже получаването й в присъствието и пред куриера ако цената на стоката не съответства с тази, която е посочена в електронния магазин при доставка с наложен платеж или доставената стока е различна от поръчаната от Клиента.

При отказ да получи стоката при наличие на някое от посочените основания, Клиента подписва протокол в присъствието на куриера, в който се описва причината за отказа и незабавно уведомява Доставчика за това на +359876799388 или на Office@Allstore.bg

Ако Клиента откаже да получи доставената стока извън описаните по-горе случаи, отказът се счита за неоснователен и Клиента се задължава да заплати разходите за доставка и връщане на стоката.

2. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от ТМТ Солюшън в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача.

3. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението или връщането на стоката от страна на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента описана в искането за връщане. Плащания направени посредством стокови/потребителски кредити ще бъдат възстановени след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита. Плащания направени с банкови карти ще бъдат възстановявани  по картите, с които е направено плащането

4. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените стоки.

5. Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които имат качеството Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите

6 Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при не нарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката или от датата на сключване на договора - при договор за услуги. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиентът приеме последната стока, като транспортните разходи за връщане на стоката са задължение на клиента.

7. Други основания за разваляне на договора от разстояние от страна на клиента са:

            А) Наличие на съществено функционално несъответствие с описанието на стоката, налично на сайта. В този случай клиентът има право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с друга с различна марка или модел и корекция на разликата в цената. Разходите за връщане на стоката се поемат от Продавача.

            Б) Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача

            В) Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да използва заявката за Рекламации в САЙТА

8.       Клиентът е длъжен да съхранява получените от Продавача стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от клиента. 

9. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП Доставчикът има право да възстанови на Клиента  намалената стойност на закупената стока. Доставчикът има право да отбие от заплатената сума до 60% и да възстанови на Клиента остатъчната стойност, както следва: 30% при стоката с в лош търговски вид – невъзможност да бъде продадена за нов продукт (нарушена опаковка, разкъсана/разлепена фабрична лепенка от производителя) , 45% при нецялостна или липсваща опаковка , 60% когато стоката е със следи от износване или в непълния си комплект/липсващи съпътстващ аксесоари/.

10. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

 

11. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ
 • всички останали случай, изброени в чл 57 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Изпратена стока към ТМТ Солюшън с наложен платеж няма да бъде приета.

0