Сравни
0 Количка
Всички категории

Категории

ИНФОРМАЦИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ

Лаптоп

А клас

Лаптоп, класифициран като А клас:

1. Работи според предназначението си и няма фронтално видими забележки по дисплея в работещо състояние.
Няма липсващи елементи като лайсна на индикаторни диоди и др.;

2. Няма счупвания около портовете – липсващи парченца или малки пукнатини, които да нарушават естетическото и нормално ползване на артикула.

                    

А минус клас

Лаптоп, класифициран като А минус (-) клас:

3. Работи според предназначението си, като е възможно  да има незначителна/и забележка/и по дисплей фронтално в работещ режим – трудно забележими и/или почти незабележими, или виждащи се само под определен ъгъл, и/или само при определена осветеност.

4. Възможни са забележки по корпус вследствие на транспорт или употреба, които са абсолютно незначителни и/или трудно забележими като пукнатини, малки отчупени парченца и др.

 

В клас

Лаптоп, класифициран като В клас:

5. Работи според предназначението си, като е възможно да има фронтално видима/и забележка/и по дисплей в работещ режим.
6. Възможно е да има липсващи декоративни елементи, невъздействащи на функционалността на артикула, като например: капачета на панти, уплътнителни пластини към батерия, лайсна на индикаторните диоди, счупени зъбчета на охлаждащите решетки, пукнатини или счупвания по корпуса.

Не са критерии и не се взимат под внимание:

 7. Всички лаптопи, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).

 8. Износеността и степента на употреба, както и липсата на абсолютно незначителни елементи като уплътнителни гумички, капачета и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.

9. Наличието на изгорели пиксели или съб-пиксели, когато са до десет броя на целия екран.

10. Неработещ фабрично или сервизно запечатан порт, например: locked USB.


Батерия на лаптоп

11.  Дефектна батерия (Defect) – дефектна е батерията, която не е в състояние да издържи повече от 5 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.
12.  Слаба батерия (Weak) – слаба батерия е тази, която не е в състояние да издържи повече от 29 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.
13.  ОК батерия (OK) – батерия, която е в състояние да издържи повече от 30 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.
14. 
Не е критерий и не се взима под внимание:
– Времетраене на работа на батерията, различно от горепосочените. Издръжливостта на батерията за лаптоп варира в зависимост от: начина, по който се използва лаптопът; дали режимът на пестене на електроенергия е включен; размера на паметта и на екрана; типа процесор и видеокарта; операционната система; енергопреносната мрежа; начина на поддържане на лаптопа от притежателя му; климатични условия като влажност, температура на въздуха и т.н.

 

Компютър

А клас

Компютър, класифициран като А клас:

1. Работи според предназначението си и е без забележки по корпус като счупени участъци и др.

В клас

Компютър, класифициран като В клас:

2. Работи според предназначението си, като е възможно да  има забележка/и по корпус като: липсващи или счупени елементи на кутията или малки пукнатини, които грубо нарушават само естетическия вид на артикула. Например – счупен или пукнат преден панел.
3. Работи според предназначението си, като е възможно да  има забележки по външните портове като: PS2, VGA,USB конектори и др.

 

 

Не са критерии и не се взимат под внимание:

 4. Всички компютри, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).
5. Износеността и степента на употреба, в това число липсата на декоративни и уплътнителни елементи като крачета, капачета, гумички и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.
6. Неработещ фабрично или сервизно запечатан порт, например: locked USB.

 

МОНИТОР

А клас

Монитор, класифициран като А клас:

 1. Работи според предназначението си и няма фронтално видими забележки по дисплей в работещ режим. 

А минус клас

Монитор, класифициран като А минус (-) клас:

2. Работи според предназначението си, като е възможно да има незначителна/и забележка/и по корпус и/или дисплей фронтално в работещ режим – трудно забележими и/или почти незабележими, или виждащи се само под определен ъгъл, и/или само при определена осветеност.

В клас

Монитор, класифициран като В клас:

3. Работи според предназначението си, като е възможно да има фронтално видима/и забележка/и по корпус и/или дисплей, които са изразени и видими в работещ режим.

 

Не са критерии и не се взимат под внимание:

 4. Всички монитори, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).

5. Забележки по дисплей в работещ режим, видими само под много голям ъгъл, както и следи от употреба по корпуса на монитора.

6. Наличието на изгорели пиксели или съб-пиксели, когато са до десет броя на целия екран.

Таблет

 

Клас A

Таблетите са с добър външен вид, като са възможни нормални следи от употреба, както по стъклото на екрана, така и по корпуса.

Възможни са леки повърхностни и абсолютно незначителни драскотини, износвания, микро пукнатини и др.

 

Клас A-

Таблетите са с добър външен вид, като са възможни нормални следи от употреба, като при тях за разлика от Клас А  има по-изразена, но въпреки това незначителна забележка.

Клас Б

Таблетите са с добър външен вид, като са възможни нормални следи от употреба, като при тях за разлика от Клас А- забележката е лесно различима, но въпреки това, не пречи на нормалното функциониране на таблета.

Принтер

А клас

Принтер, класифициран като А клас:      

1. Работи според предназначението си, има наличен консуматив и е без забележки по тестово копие.

А минус клас

Принтер, класифициран като А минус (-) клас :

2. Работи според предназначението си, има наличен консуматив и незначителни забележки при печат и/или по тестово копие, и/или по корпус.

В клас

Принтер, класифициран като В клас :

3. Работи според предназначението си, има наличен консуматив и са възможни забележка/и при печат и/или по тестово копие.
4. Възможни забележки по корпус като: липсващи или счупени участъци, пукнатини, които нарушават естетическото ползване на артикула.

Не са критерии и не се взимат под внимание:

5. Неработещ или сервизно запечатан порт, например: locked LPT1/USB.
6. Износеността и степента на употреба, в това число липсата на декоративни и уплътнителни елементи като капачета, гумички, броят на копията по брояч и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.

Консуматив – тонер касета

 

7. Demo/Low Toner – касетата е с такъв статус, когато нивото на тонер при тестово копие показва, че е под 30%.
8. ОК Toner – касетата е с такъв статус, когато нивото на тонер при тестово копие показва, че е над 30%.

Неокомплектовани монитор, лаптоп, компютър, сървър, принтер

Техника с клас А/А минус/В – неокомплектовани

 Терминът неокомплектован се използва, когато на монитор, лаптоп, компютър, сървър, принтер от съответния клас липсва(т) даден(и) компонент(и), които ограничават употребата му и трябва да се добави съответният компонент, за да може артикулът да има пълна функционалност.

Примери:

-липсваща писалка на таблет;

-липсващ адаптер;

-липсващ HDD (твърд диск);

-липсваща RAM (оперативна памет);

-липсващо PSU (захранване);

-липсваща клавиатура;

-липсващи бутони на клавиатура;

-други.

0